İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ ::

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

İşyerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak meydana gelen tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha iyi bir iş ortamı oluşturmak için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

SENTEZ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİNİN İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

ü Işyerinin denetim ve gözetimini yapmak,

ü İşverene iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,

ü İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek,

ü Yıllık çalışma planı hazırlamak,

ü Yıllık eğitim planı hazırlamak,

ü Yıllık değerlendirme raporu hazırlamak,

ü İş sağlığı ve güvenliği kurul çalışmalarına katılmak,

ü Risk değerlendirme raporu hazırlamak,

ü Acil durum planı hazırlamak,

ü Sağlık güvenlik planı hazırlamak,

ü Patlamadan korunma dökümanı hazırlamak

ü Çalışma talimatları hazırlamak,

ü Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiye de bulunmak,

ü Elektrik iç, paratoner ve topraklama tesisatının periyodik kontrollerinin takibini yapmak,

ü Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerinin takibini yapmak,

ü Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerinin takibini yapmak,

     Copyright © 2013 SENTEZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Tüm hakları saklıdır.   Çukurova Web Tasarım & İnternet Hizmetleri