İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ ::

 

İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ

İş Sağlığı: Tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır.

SENTEZ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİNİN İŞYERİ HEKİMİ HİZMETLERİ

ü İşyerinin denetim ve gözetimini yapmak,

ü İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,

ü Çalışanları işe giriş ve periyodik sağlık raporlarını hazırlamak,

ü Çalışanlara iş sağlığı konularında eğitim vermek,

ü Iş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,

ü Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,

ü Yıllık çalışma planı hazırlamak,

ü Yıllık eğitim planı hazırlamak,

ü Yıllık değerlendirme raporu hazırlamak,

     Copyright © 2013 Sentez İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Tüm hakları saklıdır.   Çukurova Web Tasarım & İnternet Hizmetleri