Uygulamalı Temel Yangın Eğitimi ::

Aşağıda verilen 6331 Sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında tüm işletmelerin en az yılda 1 uygulamalı temel yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı yaptırmaları zorunludur. Çözüm ortağınız; Sentez Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak uzman eğitmen kadromuzla hizmetinizdeyiz.

  1. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

MADDE 11 – (1) İşveren
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 Eğitim Genel Eğitim MADDE 129-

  1. Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Tatbikat
MADDE 13 – (1) Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.
(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.
(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

NEBAHAT ACİL DURUM.jpeg SERKAN ACİL DURUM.jpeg NEBAHAT YANGIN.jpeg SERKAN YANGIN.jpeg

    Copyright © 2019 SENTEZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Tüm hakları saklıdır.   Çukurova Web Tasarım & İnternet Hizmetleri